दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग 13-08-2015
  • 1)
  • राज्य शासनाचा इन्टेल आणि एएमडी संगणक पुरवठ्याबाबतचे दर करार
  • 3267
  • पीडीएफ फाईल)
2 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग 31-12-2014
  • 1)
  • महाराष्ट्र राज्य माहिती केंद्र क्लाउड सेवा दर करार 2014
  • 1291
  • पीडीएफ फाईल)