महाराष्ट्र शासन

रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 सन 2019-20 या वर्षात देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती या योजनेकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. (दुबार) पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या