महाराष्ट्र शासन

मंत्रिमंडळ निर्णय

 
क्रमांकशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मंत्रिमंडळ निर्णय 17 जानेवारी, 2018 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.161) 17-01-2018 128 पीडीएफ फाईल
2 मंत्रिमंडळ निर्णय 09 जानेवारी, 2018 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.160) 09-01-2018 86 पीडीएफ फाईल
3 मंत्रिमंडळ निर्णय 02 जानेवारी, 2018 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.159) 02-01-2018 114 पीडीएफ फाईल
4 मंत्रिमंडळ बैठका 10 डिसेंबर, 2017 ते 22 डिसेंबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.156-158) 22-12-2017 47 पीडीएफ फाईल
5 मंत्रिमंडळ निर्णय 05 डिसेंबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.155) 05-12-2017 83 पीडीएफ फाईल
6 मंत्रिमंडळ निर्णय 28 नोव्हेंबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.154) 28-11-2017 93 पीडीएफ फाईल
7 मंत्रिमंडळ निर्णय 21 नोव्हेंबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.153) 21-11-2017 119 पीडीएफ फाईल
8 मंत्रिमंडळ निर्णय 07 नोव्हेंबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.152) 07-11-2017 80 पीडीएफ फाईल
9 मंत्रिमंडळ निर्णय 01 नोव्हेंबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.151) 01-11-2017 385 पीडीएफ फाईल
10 मंत्रिमंडळ निर्णय 24 आक्टोबर, 2017 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.150) 24-10-2017 141 पीडीएफ फाईल