महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 दिनांक १४ ऑगस्ट, २०२२ हा दिवस विभाजन विभिषिका स्मृती दिवस म्हणून घोषित करणेबाबत.
2 नेटवर्क घटक
3 भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 75 वा वर्धापन दिन समारंभ. सोमवार, दिनांक 15 ऑगस्ट, 2022.
4 भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 75 वा वर्धापन दिन समारंभ. सोमवार, दिनांक 15 ऑगस्ट, 2022.
5 भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 75 वा वर्धापन दिन समारंभ. सोमवार, दिनांक 15 ऑगस्ट, 2022.
6 वाहन लिलाव नोटीस
7 करार पद्धतीने कक्ष अधिकारीची नेमणूक करण्याबाबतची जाहिरात
8 वित्त अधिकारी या पदाची जाहिरात
9 करार पद्धतीने कक्ष अधिकारीची नेमणूक करण्याबाबतची जाहिरात
10 राज्यातील विजाभज,इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 2022-23
12345678910...