महाराष्ट्र शासन

नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी पुरस्कार योजना
2 महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी पुरस्कार योजना
3 महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या वर्ष 2017-18 चे पुरस्कार आणि वर्ष 2018-2019 चे पुस्तक प्रकाशन अनुदान व कार्यक्रम अनुदानासाठी प्रवेशिका मागविणे
4 नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग - रचना सहायक (गट- ब ) (अराजपत्रित ) पदासाठी
5 महाराष्ट्र नगर परिषद सेवा - पदभरती २०१८
6 लखनौ येथे सादर करावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा देकार.
7 पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाची स्थापना व अध्यक्षांची नियुक्ती
8 चौथा महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग अहवाल स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापनासह ( ATR )
9 शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादीत कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत जाहिरात
10 विविध कार्यालयातील रिक्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
12345678910...