अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग सेवा

1 नवीन शिधापत्रिका मागणी
2 नवीन रेशनिंग दुकानाची ऑनलाईन मागणी
3 रास्तभाव दुकानाच्या परवान्याचे नुतनीकरण.
4 बायोमेट्रिक पद्धतीने शिधावस्तुंचे वाटप करणे.
5 शिधापत्रिकेतील नावात दुरूस्ती, नावे समाविष्ट करणे,कमी करणे,शिधापत्रिकांचा पत्ता बदल व दुबार शिधापत्रिका
6 रास्तभाव दुकानदारांसाठी Payment Gatrway सुविधा.
7 किरकोळ रॉकेल विक्री परवाने
8 रॉकेल परवान्याचे नुतनीकरण
9 वजन-मापे उत्पादकांचे परवाने
10 वजन -मापे विक्रेत्यांचे परवाने
11 वजन -मापे यांच्या दुरूस्त्यांचे परवाने.
12 ऑनलाइन अपिल
13 तक्रार निवारण सुविधा