रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 पर्यटन संचालनालयाच्या मुख्यालयासह उपसंचालक कार्यालयात प्रत्येकी एक याप्रमाणे 7 पदे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-2 प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 मंत्रालय अवर सचिव व इतर तत्सम संवर्गातील S-23 (67700-208700) या वेतनश्रेणीतील पदे.उप संचालक पदी प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
3 महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली संचलित या विद्यापीठाच्या अंतर्गत धुळे, जळगांव, बोरगांव आणि मोहोळ येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ या पदाची जाहितीरात प्रसिध्द करणेबाबत. पीडीएफ फाईल
4 देशातील शैक्षणिक संस्थेमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या 100 विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना -2019-20 पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या