दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-04-2020
  • 1)
  • हातमागावरील कापडाची दरनिश्चिती 2019-20
  • 558
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या लाकडी फर्निचर दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या लाकडी फर्निचर दुरुस्ती दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या खुर्च्या दुरुस्ती दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या वेतकाम दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या डस्टर दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या फाईल पॅड व फाईल कव्हर्स दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • सन 2018-19च्या गॉज कापड व बॅण्डेज कापड दरनिश्चितीस मुदतवाढ
  • 81
  • पीडीएफ फाईल)
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • लाकडी फर्निचर दर निश्चिती 2018-19
  • 516
  • पीडीएफ फाईल)
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 31-10-2019
  • 1)
  • हातमागावरील कापडाची दरनिश्चिती 2018-19
  • 1646
  • पीडीएफ फाईल)