दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 07-12-2018
  • 1)
  • मे.के.जी.एन सेल्स नाशिक यांचे नाव मध्यवर्ती भांडार खरेदी यादीतून वगळण्याबाबत
  • 267
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-09-2018
  • 1)
  • मे. सिंध रेक्झीन हाऊस, नाशिक मे. सिंध ट्रेडिेग कॉर्पोरेशन, नाशिक व मे. उमंग फर्निशिंग, नाशिक या संस्थांना मध्यवर्ती भांडार संघटनेच्या मान्यता प्राप्त यादीतून काढून टाकण्या बाबत.
  • 252
  • पीडीएफ फाईल)