निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या कार्यालयातील झेरॉक्स मशीनची लिलावाने विक्री करण्याबाबत.... 09-10-2017 71 पीडीएफ फाईल
2 नियोजन विभाग वाहन विक्रि निविदा सुचना 03-10-2017 121 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान तसेच माविम अंतर्गत स्थापन झालेल्या स्वयंसहायता समूहाच्या माध्यमातून सॅनिटरी नॅपकीन वितरीत करण्याबाबत निविदा 29-09-2017 1008 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत कौशल्य समन्वयक (Skills Co-ordinator) ही पदे मनुष्यबळ सेवा पुरवठादार संस्थेमार्फत (Outsourcing Agency) भरण्याबाबत निविदा. 26-09-2017 534 पीडीएफ फाईल
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग फर्निचर व यंत्रसामुग्रीची लिलाव सुचना, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद 20-09-2017 536 पीडीएफ फाईल
6 महसूल व वन विभाग वन विभागातील वाहन विक्रेतेबाबत लिलाव 14-09-2017 1678 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग विनावापर निरुपयोगी साहित्याची निविदा पध्दतीने विक्री करणेसाठी निविदा सूचना. 12-09-2017 407 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग निर्लेखित वाहन विक्रि जाहिरात 06-09-2017 48 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग वाहन विक्रीची जाहिर सूचना- वाहनाचा लिलाव - MH 04 Q 2996 (MAHINDRA Commander Jeep). 28-08-2017 671 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग चतुर्थ श्रेणी सफाईगार पदांची कामे कंत्राटव्दारा मार्फत (आऊटसोर्सींग) करून घेण्यासाठी दरपत्रक. 22-08-2017 188 पीडीएफ फाईल