निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग मेसने प्रॉफिट (Mesne Profit) बाबत दरपत्रक शासनाच्या ई- पोर्टल वर प्रदर्शित करणेबाबत 13-08-2018 35 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयास एकूण ७६ डिस्प्ले बोर्डच्या संरक्षणाकरिता सेफ्टी बॉक्स कपाट तयार करणेबाबत.... 13-08-2018 20 पीडीएफ फाईल
3 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय उपाहारगृहाच्या अधिपत्याखालील चारही आहार/उपाहारगृहांच्या भांडारगृहातील नादुरुस्त भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत. 08-08-2018 3128 पीडीएफ फाईल
4 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय उपाहारगृहाच्या अधिपत्याखालील चारही आहार/उपाहारगृहांच्या भांडारगृहातील नादुरुस्त भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत. 08-08-2018 3126 पीडीएफ फाईल
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई येथे क्वीकहिल न्टी वायरस स्वॉप्टवेअर टाकणेबाबत. 04-08-2018 279 पीडीएफ फाईल
6 जलसंपदा विभाग नोडल अधिकारी,राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प तथा मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, यांची ई-निविदा दरपत्रक सूचना 30-07-2018 70 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य, सिंधुदुर्ग निरुपयोगी भांडाराची विक्रीबाबत निविदा 25-07-2018 334 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, महाराष्ट्र राज्य,रत्नागिरी निरुपयोगी भांडाराची विक्रीबाबत निविदा 25-07-2018 2054 पीडीएफ फाईल
9 महसूल व वन विभाग वाहन विक्रीची जाहिर सूचना- वाहनाचा लिलाव- MH 12 JA 618 (Tata Sumo). 13-07-2018 119 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकीय साहीत्य खरेदीबाबत ई निविदा. 09-07-2018 19 पीडीएफ फाईल