निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी रा. का.वि. योजना, सर्व्हे नं 689/690, पंचदीप भवन, बिबवेवाडी , पुणे 37 येथील निर्लेखित केलेल्या लेाखंडी, लाकडी, संगणक साहित्य इ. विक्रीबाबत. 08-02-2018 41 पीडीएफ फाईल
2 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग भाडेतत्वावर झेरॉक्स मशिन पुरविण्याबाबत. 29-01-2018 291 पीडीएफ फाईल
3 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग नागरी स्वास्थ केंद्र बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 51. यंत्रसामुग्री/उपकरणे/रसायने व किट्स साधन सामुग्री खरेदी बाबतची जाहिरात . 24-01-2018 810 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग राज्यातील प्रमुख खनिजांच्या एकूण 12 खाणपट्टयांच्या ई लिलावाबाबत जाहिरात वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित करण्याबाबत 17-01-2018 151 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग निर्लेखित शासकीय वाहन M.H. 26 C- 2105 विक्री करण्यासाठी जाहिरात. 10-01-2018 87 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लातुर यांची साहित्य खरेदीचे दरपत्रक मागविण्याची सुचना 30-12-2017 295 पीडीएफ फाईल
7 ग्राम विकास विभाग ग्रामविकास भवन खारघर नवी मुंबई साठी विविध साहित्य खरेदी बाबतची निविदा. 21-12-2017 2109 पीडीएफ फाईल
8 महसूल व वन विभाग निर्लेखित केलेल्या वाहनाची लिलावाबाबतची निविदा सूचना 16-12-2017 108 पीडीएफ फाईल
9 मराठी भाषा विभाग मासिक दराने वाहनचालक पुरविण्याबाबत निविदा. 15-12-2017 104 पीडीएफ फाईल
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या कार्यालयातील झेरॉक्स मशीनची लिलावाव्दारे विक्री करणेची जाहिरात सूचना फलकावर प्रसिध्द करण्याबाबत. 14-12-2017 167 पीडीएफ फाईल