मंत्रिमंडळ निर्णय

 
क्रमांकशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मंत्रिमंडळ निर्णय 23 जून, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.36) 23-06-2015 89 पीडीएफ फाईल
2 मंत्रिमंडळ निर्णय 16 जून, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.35) 16-06-2015 85 पीडीएफ फाईल
3 मंत्रिमंडळ निर्णय 9 जून, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.34) 09-06-2015 60 पीडीएफ फाईल
4 मंत्रिमंडळ निर्णय 2 जून, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.33) 02-06-2015 82 पीडीएफ फाईल
5 मंत्रिमंडळ निर्णय 27 मे, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.32) 27-05-2015 62 पीडीएफ फाईल
6 मंत्रिमंडळ निर्णय 20 मे, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.31) 20-05-2015 94 पीडीएफ फाईल
7 मंत्रिमंडळ निर्णय 12 मे, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.30) 12-05-2015 69 पीडीएफ फाईल
8 मंत्रिमंडळ निर्णय 5 मे, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.29) 05-05-2015 50 पीडीएफ फाईल
9 मंत्रिमंडळ निर्णय 21 एप्रिल, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.28) 21-04-2015 123 पीडीएफ फाईल
10 मंत्रिमंडळ बैठक 08 मार्च, 2015 ते 10 एप्रिल 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.19-27) 10-04-2015 63 पीडीएफ फाईल