मंत्रिमंडळ निर्णय

 
क्रमांकशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मंत्रिमंडळ निर्णय 02 फेब्रुवारी, 2016 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.66) 02-02-2016 96 पीडीएफ फाईल
2 मंत्रिमंडळ निर्णय 25 जानेवारी, 2016 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.65) 25-01-2016 119 पीडीएफ फाईल
3 मंत्रिमंडळ निर्णय 19 जानेवारी, 2016 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.64) 19-01-2016 81 पीडीएफ फाईल
4 मंत्रिमंडळ निर्णय 12 जानेवारी, 2016 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.63) 12-01-2016 81 पीडीएफ फाईल
5 मंत्रिमंडळ निर्णय 05 जानेवारी, 2016 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.62) 05-01-2016 106 पीडीएफ फाईल
6 मंत्रिमंडळ बैठक 06 डिसेंबर, 2015 ते 23 डिसेंबर, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.58-61) 23-12-2015 39 पीडीएफ फाईल
7 मंत्रिमंडळ निर्णय 01 डिसेंबर, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.57) 01-12-2015 93 पीडीएफ फाईल
8 मंत्रिमंडळ निर्णय 24 नोव्हेंबर, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.56) 24-11-2015 87 पीडीएफ फाईल
9 मंत्रिमंडळ निर्णय 17 नोव्हेंबर, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.55) 17-11-2015 91 पीडीएफ फाईल
10 मंत्रिमंडळ निर्णय 03 नोव्हेंबर, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.54) 03-11-2015 102 पीडीएफ फाईल