मंत्रिमंडळ निर्णय

 
क्रमांकशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 मंत्रिमंडळ निर्णय 03 मार्च, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.18) 03-03-2015 52 पीडीएफ फाईल
2 मंत्रिमंडळ निर्णय 24 फेब्रुवारी, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.17) 24-02-2015 96 पीडीएफ फाईल
3 मंत्रिमंडळ निर्णय 10 फेब्रुवारी, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.16) 10-02-2015 68 पीडीएफ फाईल
4 मंत्रिमंडळ निर्णय 03 फेब्रुवारी, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.15) 03-02-2015 62 पीडीएफ फाईल
5 मंत्रिमंडळ निर्णय 20 जानेवारी, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.14) 20-01-2015 63 पीडीएफ फाईल
6 मंत्रिमंडळ निर्णय 13 जानेवारी, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.13) 13-01-2015 67 पीडीएफ फाईल
7 मंत्रिमंडळ निर्णय 5 जानेवारी, 2015 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.12) 05-01-2015 57 पीडीएफ फाईल
8 मंत्रिमंडळ बैठक 8 डिसेंबर, 2014 ते 24 डिसेंबर, 2014 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.9-11) 24-12-2014 30 पीडीएफ फाईल
9 मंत्रिमंडळ निर्णय 5 डिसेंबर, 2014 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.8) 05-12-2014 69 पीडीएफ फाईल
10 मंत्रिमंडळ निर्णय 3 डिसेंबर, 2014 (मंत्रिमंडळ बैठक क्र.7) 03-12-2014 40 पीडीएफ फाईल