दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 10-07-2015
  • 1)
  • हाऊसहोल्ड झिगझॅग शिलाई मशिन या बाबीचे दर करार कालावधी 20.01.2015 ते 30.06.2015
  • 242
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 10-07-2015
  • 1)
  • सायकल या बाबीचे दर करार कालावधी 20.01.2015 ते 30.06.2015
  • 413
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 10-07-2015
  • 1)
  • तारापोलीन (प्लॅस्टीक) या बाबीचे दर करार कालावधी 20.01.2015 ते 30.06.2015
  • 920
  • पीडीएफ फाईल)
4 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग 31-12-2015
  • 1)
  • संकेतस्थळ/आज्ञावाली यांचे सेक्युर्टी ऑडिट करण्याकरिता पदतालिकेवरील संस्था वर्ष २०१५ करिता
  • 3572
  • पीडीएफ फाईल)
5 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग 13-08-2015 राज्य शासनाचा इन्टेल आणि एएमडी संगणक पुरवठ्याबाबतचे दर करार
  • 1)
  • जोडपत्र - १ दि. १३/०८/२०१४
  • 3267
  • पीडीएफ फाईल)
  • 2)
  • जोडपत्र - २ दि. १४/०८/२०१४
  • 12
  • पीडीएफ फाईल)