दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • शिलाई मशीन या बाबीचा दर करार २०१३ - १४.
  • 208
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • सायकल या बाबीचा दर करार २०१३ -१४
  • 305
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • प्लॅस्टीक मॅट या बाबीचा दर करार २०१३ -१४
  • 163
  • पीडीएफ फाईल)
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • प्लॅस्टीक मॅट या बाबीचा दर करार २०१३ -१४
  • 455
  • पीडीएफ फाईल)
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • प्लॅस्टीक मॅट या बाबीचा दर करार २०१३ -१४
  • 657
  • पीडीएफ फाईल)
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • प्लॅस्टीक मॅट या बाबीचा दर करार २०१३ -१४
  • 853
  • पीडीएफ फाईल)
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • प्लॅस्टीक मॅट या बाबीचा दर करार २०१३ -१४
  • 1020
  • पीडीएफ फाईल)
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • तारपोलींग प्लॅस्टीक या बाबीचा दर करार २०१३ - १४.
  • 179
  • पीडीएफ फाईल)
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • तारपोलींग प्लॅस्टीक या बाबीचा दर करार २०१३ - १४.
  • 350
  • पीडीएफ फाईल)
10 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-06-2014
  • 1)
  • झिगझॅग शिलाई मशीन या बाबीचा दर करार २०१३ - १४.
  • 374
  • पीडीएफ फाईल)