निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड - कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरियल खरेदी 2015-2016. 19-11-2015 650 पीडीएफ फाईल
2 गृह विभाग जुने संगणक ,प्रिंटर व स्कॅनर विक्रिकरिता निविदा. 02-11-2015 87 पीडीएफ फाईल
3 महसूल व वन विभाग राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाअंतर्गत Project Management Consultant (PMC) आणि consultancy services for EIA and SIA नियुक्त करण्याबाबत. 29-10-2015 990 पीडीएफ फाईल
4 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग निविदा - शासकीय आयुर्वेदिक व युनानी रसशाळा, नांदेड - कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरियल खरेदी 2015-2016. 27-10-2015 65 पीडीएफ फाईल
5 माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग टोनर/कार्टेज, अे-4 बॉण्ड पेपर, (संगणक पेपर) अे-3 व अे-4 साईज कोटेड पेपर, हार्ड डिस्क व इतर संगणकीय साहित्य पुरवठा करण्याबाबत. 26-10-2015 259 पीडीएफ फाईल
6 नगर विकास विभाग नागपूर सुधार पन्यास अधिनियम 1636 नागपूर जिल्हयातील हिंगणा तालुक्यातील मौजा खडका किरमिटी शिवमडका सुमठाणा व पांजरी 21-10-2015 107 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग भाडेतत्वावर झेरॉक्स मशीन पुरविण्याबाबत निविदा 01-10-2015 190 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग उदयोग उर्जा व कामगार विभागाचे वाहन क्रं. MH-01 - SA 0009 (Honda City) या वाहनाच्या विक्रीसाठी निविदा मागविण्याबाबत. 19-09-2015 206 पीडीएफ फाईल
9 सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग शासकीय वाहन क्रमांक MH-01-SA-2500 च्या विक्रीचे ई निविदा. 09-09-2015 198 पीडीएफ फाईल
10 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग कच्ची आयुर्वेदिक व युनानी द्रव्ये, पॅकिंग मटेरीयल खरेदी 2015-16. 07-09-2015 55 पीडीएफ फाईल