निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग नविन टोनर दरपत्रकाबाबतची सूचना. 20-01-2017 2661 पीडीएफ फाईल
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी, रा.का.वि.यो., सेवा दवाखाना इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर येथील रुग्णवाहीकेच्या विक्रीबाबत निविदा. 17-01-2017 296 पीडीएफ फाईल
3 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी फॅक्स मशिनचे सिलबंद दरपत्रक पाठविण्याबाबत. 13-01-2017 950 पीडीएफ फाईल
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग निविदेव्दारे जुन्या फॅक्स मशिनची विक्री. 11-01-2017 51 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना डिजीटल फ्रॅकिंग मशिन जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 30-12-2016 253 पीडीएफ फाईल
6 विधी व न्याय विभाग दरपत्रक सूचना- जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 26-12-2016 3186 पीडीएफ फाईल
7 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी/भंगार साहित्य विक्रीबाबत निवीदा सूचना. 26-12-2016 2879 पीडीएफ फाईल
8 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग कार्यालयासाठी वाहन भाडयाने लावणे बाबत निविदा सूचना. 17-12-2016 3832 पीडीएफ फाईल
9 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या संस्थांसाठी निविदा. 15-12-2016 370 पीडीएफ फाईल
10 महसूल व वन विभाग शासकीय वाहनाचा लिलाव. 05-12-2016 70 पीडीएफ फाईल