महाराष्ट्र शासनाचे संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

महाराष्ट्र ई-व्यवहार गणना : १ जानेवारी, २०१४ पासून - ९७,८८,०५५ / १ एप्रिल,२०१४ पासून - ७,२५,१२८
महाराष्ट्राचा नकाशा

महाराष्ट्राविषयी

सातव्या शतकात एका चीनी प्रवासवर्णनात महाराष्ट्र या नावाचा पहिला उल्लेख आढळतो. रथी अर्थात् रथ चालक या संज्ञेवरून
  • क्षेत्रफळ
  • : 307,713 किमी2
  • जिल्हे
  • : 35
  • लोकसंख्या
  • : 112,372,972
  • तहसील
  • : 358