रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 विधीविषयक कामकाजासाठी सेवानिवृत्त विधी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीकरीता इच्छुकता/ अर्ज मागविण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 सोलापूर विद्यापीठातील संचालक, नवोपक्रम, नवसंशोधन व साहचर्य मंडळ या पदाची जाहिरात पीडीएफ फाईल
3 सोलापूर विद्यापीठातील कुलसचिव या पदाची जाहिरात पीडीएफ फाईल
4 सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीवर नेमणूक करण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
5 देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनाराजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती -2018-19 (दुसरी वेळ) पीडीएफ फाईल
6 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (भूजल व्यवस्थापन) या पदाच्या नियुक्तीसाठी जाहिर सूचना पीडीएफ फाईल
7 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या