रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 कुलसचिव, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर या पदाची जाहिरात - 2017 पीडीएफ फाईल
2 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान अंतर्गत - वैयक्तिक वित्तीय समावेशन सल्लागार निवडी बाबत जाहिरात अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. ३१/०३/२०१७ वेळ १५.०० वाजेपर्यंत. पीडीएफ फाईल
3 चांदा ते बांदा योजनेकरीता जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षातील गट अव गट ब दर्जाची पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या