रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापनक कक्षातील युवा विकास व्याससायिक/कृतीसंगम समन्वयक ही पदे भरण्यासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
2 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्य अभियान व्यवस्थापन कक्षातील विविध पदे भरण्यासाठी जाहिरात. पीडीएफ फाईल
3 मुंबई पोलीस शिपाई भरती - 2017 लेखी परीक्षेच्या अंतिम उत्तरतालिका. पीडीएफ फाईल
4 मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. पीडीएफ फाईल
5 प्रतिनियुक्तीने पदे भरण्यासाठी मागणीपत्र. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या