रोजगार

क्रमांकशीर्षकबघा
1 महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई येथे सदस्य (अर्थशास्त्र), सदस्य (भूजल व्यवस्थापन) आणि सदस्य (विधी) यांची नियुक्ती करण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
2 मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अपिल शाखा (रिट सेल) येथे अ) सरकारी वकील आ) सहायक सरकारी वकील या पदांसाठी अर्ज. पीडीएफ फाईल
3 सरकारी वकिल व सरकारी अभियोक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर या पदासाठी अर्ज. पीडीएफ फाईल
4 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत कंत्राटी पध्दतीवर प्रोक्युरमेंट एक्सपर्ट भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
5 राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गंत कंत्राटी पध्दतीवर सहायक भरण्याबाबत. पीडीएफ फाईल
बाह्य जोडण्या
बाह्य जोडण्या