निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना- जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली अग्निशमन संयंत्राच्या रिफिलींगबाबत. 06-02-2017 212 पीडीएफ फाईल
2 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली करिता सॅनिटरी नॅपकीन वेंडिंग मशीन व बर्निंग इन्सीनेरेटर खरेदी करणेबाबत. 25-01-2017 489 पीडीएफ फाईल
3 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्‍ये विभाग वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी रा.का.वि.योजना, मुंबई या कार्यालयाच्या भंगार विक्रीची जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत. 20-01-2017 30 पीडीएफ फाईल
4 पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग नविन टोनर दरपत्रकाबाबतची सूचना. 20-01-2017 2661 पीडीएफ फाईल
5 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोलीकरीता सॅनिटरी नॅपकिन वेडिंग मशिन व बर्निंग इन्सिनरेटर खरेदी करणेबाबत. 17-01-2017 1437 पीडीएफ फाईल
6 सार्वजनिक आरोग्य विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी, रा.का.वि.यो., सेवा दवाखाना इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर येथील रुग्णवाहीकेच्या विक्रीबाबत निविदा. 17-01-2017 296 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रंथालय संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी फॅक्स मशिनचे सिलबंद दरपत्रक पाठविण्याबाबत. 13-01-2017 950 पीडीएफ फाईल
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग निविदेव्दारे जुन्या फॅक्स मशिनची विक्री. 11-01-2017 51 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग निविदा सूचना डिजीटल फ्रॅकिंग मशिन जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 30-12-2016 253 पीडीएफ फाईल
10 विधी व न्याय विभाग दरपत्रक सूचना- जिल्हा व सत्र न्यायालय, परभणी. 26-12-2016 3186 पीडीएफ फाईल