निविदा

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग प्रिंटरचे टोनर रिसाइकलिंग करण्याबाबत. 19-01-2019 146 पीडीएफ फाईल
2 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान: सॅनिटरी नॅपकीन दर करार करण्याबाबत 11-01-2019 843 पीडीएफ फाईल
3 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत प्रभाव मुल्यमापन (Impact Evaluation) करण्यासाठी सेवा सल्लागार संस्थेच्या निवडीबाबत. 09-01-2019 856 पीडीएफ फाईल
4 ग्राम विकास विभाग महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत प्रक्रिया सनियंत्रण (Process Monitoring) करण्यासाठी सेवा सल्लागार संस्थेच्या निवडीबाबत. 09-01-2019 856 पीडीएफ फाईल
5 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग जडसंग्रह वस्तूंच्या (फर्निचर व झेरॉक्स मशीन) लिलाव विक्रीबाबत. 07-01-2019 73 पीडीएफ फाईल
6 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग निर्लेखित झेरॉक्स यंत्र विक्री जाहीरात 02-01-2019 1412 पीडीएफ फाईल
7 उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड हे संस्थेच्या सुरक्षा रक्षक सेवा निवीदा पुरविण्याबाबत 17-12-2018 279 पीडीएफ फाईल
8 कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग निलेर्खित वाहनांच्या विक्रीसाठी जाहिर निविदा सुचना 12-12-2018 1237 पीडीएफ फाईल
9 गृहनिर्माण विभाग गृहनिर्माण विभाग(खुद्द),मंत्रालय, मुंबई यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी लागणा-या रिसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याबाबत 11-12-2018 3158 पीडीएफ फाईल
10 पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग निरुपयोगी, कालबाहय संगणक व आय.टी.साहित्याचे विक्रीबाबत सूचना 06-12-2018 3122 पीडीएफ फाईल