दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • लाकडी फर्निचर दर निश्चिती 2018-19
  • 516
  • पीडीएफ फाईल)
2 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • हातमागावरील कापडाची दरनिश्चिती 2018-19
  • 1646
  • पीडीएफ फाईल)
3 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019 गॉज कापड व बॅण्डेज कापड दरनिश्चिती 2018-19
  • 1)
  • 2258
  • पीडीएफ फाईल)
  • 2)
  • 1553
  • पीडीएफ फाईल)
  • 3)
  • वेतकाम दरनिश्चिती 2018-19
  • 844
  • पीडीएफ फाईल)
  • 4)
  • 784
  • पीडीएफ फाईल)
  • 5)
  • 864
  • पीडीएफ फाईल)
  • 6)
  • 1046
  • पीडीएफ फाईल)
4 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • लाकडी फर्निचर दुरुस्ती दरनिश्चिती 2018-19
  • 2258
  • पीडीएफ फाईल)
5 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • खुर्च्या दुरुस्ती दरनिश्चिती 2018-19
  • 1553
  • पीडीएफ फाईल)
6 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • वेतकाम दरनिश्चिती 2018-19
  • 844
  • पीडीएफ फाईल)
7 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • डस्टर दरनिश्चिती 2018-19
  • 784
  • पीडीएफ फाईल)
8 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • फाईल पॅड व फाईल कव्हर्स दरनिश्चिती 2018-19
  • 864
  • पीडीएफ फाईल)
9 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 23-08-2019
  • 1)
  • गॉज कापड व बॅण्डेज कापड दरनिश्चिती 2018-19
  • 1046
  • पीडीएफ फाईल)