दर करार

क्रमांकविभागाचे नाववैध दिनांक शीर्षकआकारडाउनलोड
1 उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 30-09-2018
    • 1)
    • मे. सिंध रेक्झीन हाऊस, नाशिक मे. सिंध ट्रेडिेग कॉर्पोरेशन, नाशिक व मे. उमंग फर्निशिंग, नाशिक या संस्थांना मध्यवर्ती भांडार संघटनेच्या मान्यता प्राप्त यादीतून काढून टाकण्या बाबत.
    • 252
    • पीडीएफ फाईल)