कायदे/नियम

क्रमांकविभागाचे नावशीर्षकदेवाण दिनांकआकार (KB)डाउनलोड
1 वित्त विभाग भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर दिनांक 1 एप्रिल, 2019 ते दिनांक 30 जून, 2019 करीता 8 टक्के. 04-05-2019 387 पीडीएफ फाईल
2 सामान्य प्रशासन विभाग जनगणना-2021 अधिसूचना. 04-05-2019 3138 पीडीएफ फाईल
3 नगर विकास विभाग महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत अधिसुचित केलेल्या सर्व सेवा आपले सरकार सेवा केंद्र मार्फत उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 04-05-2019 1503 पीडीएफ फाईल
4 वित्त विभाग महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 मधील सुधारणा. 03-05-2019 3285 पीडीएफ फाईल
5 सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्यातील शत्रु संपत्ती विषयक समन्वय हा विषय महसूल विभागाकडे सोपिवण्याबाबत. 15-04-2019 49 पीडीएफ फाईल
6 गृह विभाग लोकसभा निवडणूक 2019 च्या प्रयोजनार्थ विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शक्तीप्रधान करण्याबाबत. 30-03-2019 103 पीडीएफ फाईल
7 महसूल व वन विभाग कार्यनियमावलीतील पहिल्या अनुसूचित बदल 29-03-2019 493 पीडीएफ फाईल
8 सामान्य प्रशासन विभाग सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूका 2019 सार्वजनिक सुट्टी जाहिर करण्याबाबत. 27-03-2019 83 पीडीएफ फाईल
9 विधी व न्याय विभाग जिल्हा व सञ न्यायालय, नाशिक व अधिपत्याखालील न्यायालयांकरता संगणकी हार्डवेअर वार्षिक देखभाल करार ई निविदा. 22-03-2019 17 पीडीएफ फाईल
10 गृह विभाग विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या शक्ती प्रदान करण्याबाबत. 13-03-2019 55 पीडीएफ फाईल