नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 57 वी महाराष्ट्र राज्य नाटय स्पर्धा.
2 वेतनवाढ - एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम.
3 आयोगामार्फत सन-2018 मध्ये घेण्यात येणा-या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक
4 सर जे.जे. महानगर रक्तपेढी मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने रक्तदान शिबीराचे आयोजन
5 संविधान दिवस दिनांक 27 नोव्हेंबर, 2017 रोजी साजरा करण्याबाबत . . .
6 देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (2017-18)
7 जागतिक वारसा सप्ताह १९ - २५ नोव्हेंबर २०१७
8 द अजेंडा फॉर इलेक्टोरल रीफॉमर्स.
9 महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिलीय न्यायाधिकरणावर सदस्य पदासाठीची जाहिरात
10 एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-4, शासन सेवेतील गट-ब मधील पदासाठी शिफारसप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांना परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणासाठी नियुक्ती देण्याबाबत.
12345678910...