नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील अतिक्रमण / निष्कासन या कार्यालयातील गट-अ व गट-ब मधील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत
2 कंपनी सचिव हे पद कंत्राटी तत्वाने भरण्याबाबत
3 जूने वाहन विक्री निविदा सुचना(महसूल व वन विभाग)
4 कंपनी सचिव हे पद कंत्राटी तत्वाने भरण्याबाबत
5 राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान - संपादणूक सल्लागार निवडीबाबत
6 संचालक (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती
7 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या 3 अंकी दूरध्वनी सेवा (NEC SL-1000 Telephone EPAX System) (HotLine) याच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करणे करण्याबाबतची दरपत्रके मागविणे.
8 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या संगणक, प्रिंटरची देखभाल व दुरुस्ती व टोनर रिफींलींग करण्याबाबतची दरपत्रके मागविणे.
9 सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणातील सदस्य (न्यायिक) व सदस्य (प्रशासकीय) या पदासाठी इंग्रजी, हिंदी व मराठी वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात देण्याबाबत
10 मंत्रालयीन उपसचिव/ सहसचिव संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची कंत्राटी / करार पद्धतीने नियुक्तीची जाहिरात
12345678910