नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 एम.एल.एस पदव्युत्तर पदवी आणि कामगार संघटना व औदयोगिक संबंध पदविका अभ्यासक्रमाच्या 2018-2019 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाकरिता
2 नियोजन सहाय्यक परीक्षणासाठी अभ्यासक्रम
3 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लोकसेवा अधिसूचित करण्याबाबत.
4 सहायक सरकारी वकील तथा अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता उच्च न्यायालय (अपिल शाखा/रिट सेल), मुंबई या पदासाठी मुलाखतीचा कार्यक्रम
5 अन्य मराठी साहित्य संमेलनासाठी अनुदान
6 1 मे, 2018 महाराष्ट्र दिन सूचना.
7 महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या वर्ष 2017 -18 चे पुरस्कार आणि वर्ष 2018-19 चे पुस्तक प्रकाशन अनुदान व ग्रंथालय अनुदानासाठी प्रवेशिका मागविणे
8 महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमीच्या वर्ष 2017 -18 चे पुरस्कार आणि वर्ष 2018-19 चे पुस्तक प्रकाशन अनुदान व ग्रंथालय अनुदानासाठी प्रवेशिका मागविणे
9 महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीच्या वर्ष 2017-18 चे पुरस्कार आणि वर्ष 2018-2019 चे पुस्तक प्रकाशन अनुदान व कार्यक्रम अनुदानासाठी प्रवेशिका मागविणे
10 नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग - रचना सहायक (गट- ब ) (अराजपत्रित ) पदासाठी
12345678910...