नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 दिव्यांग व्यक्तीं हक्क अधिनियम, 2016 अंतर्गत तयार करावयाच्या राज्य नियमांच्या मसुद्यांबाबत
2 दिनांक 26 जानेवारी, 2020 - प्रजासत्ताक दिनाचा 70 वा वर्धापन दिन समारंभ चित्ररथ सादरिकरणाबाबत.
3 महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयातील सहायक हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
4 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेंतर्गत सन 2019-20 पासून असमान निधी योजनांसाठीचे विविध प्रस्तावांसाठी सुधारित निवेदन
5 गृह विभागातील कार्यालयीन वापरासाठी असलेल्या चार वाहनांच्या लिलावासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत.
6 एका वर्षासाठी संगणक प्रिंटर नवीन टोनर खरेदी करण्याकरिता पुरवठादार निश्चित करण्यासाठी दरपत्रक पाठविणेबाबत.
7 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानांतर्गत 44वी ग्रंथभेट योजनेंतर्गत निवड केलेल्या 785 ग्रंथनाम यादीस काही सूचना/हरकती/आक्षेप असल्यास ते कळविण्याबाबत.
8 आयोगातर्फे सन 2020 मध्ये आयोजित स्पर्धा परीक्षांच्या अंदाजित वेळापत्रकाबाबत
9 वाहन देखभाल व दुरुस्तीकरिता सुटे भाग व इतर साहित्य ई निविदाव्दारे खरेदीसाठी जाहीराती बाबत
10 जाहीरात -सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी/सहाय्यक कक्ष अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबत...
12345678910...