नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळ, मुंबई येथील सह व्यवस्थापकीय संचालक या पदाच्या प्रतिनियुक्तीबाबत.
2 राज्यातील 10 महानगरपालिका व 25 जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत 283 पंचायत समित्यांच्या मतदानाच्या दिवशीची सार्वजनिक सुट्टी.
3 अग्नीशामक दंडगोल पुर्नभारीत करणेबाबत जाहिर नोटीस.
4 प्रशासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
5 राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानांतर्गत 43 व्या ग्रंथभेट योजनेसाठी सन- 2016 या कॅलेंडर वर्षातील प्रकाशित ग्रंथ सादर करणे.
6 मराठी व्याससायिक नाटय स्पर्धा प्रवेशिका.
7 प्रजासत्ताक दिन- 2017 सूचना.
8 पंतप्रधान पुरस्कार 2017 करिता अर्ज करण्याची मुदत दि. 1 जानेवारी, 2017 ते 25 जानेवारी, 2017
9 महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सव प्रवेशिका.
10 श्री बी.जी. देशमुख स्मृती व्याख्यान 2016-17.
12345678