नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 सूचनापत्र - महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ या पदाची दिनांक 10.07.2019 रोजी प्रसिध्द केलेली जाहिरातीच्या अनुषंगाने अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत...
2 अधिदान व लेखा कार्यालयातील प्रिंटर्सच्या टोनर/काट्रेज रिसायक्लिंग कराराची निविदा
3 मत्स्यव्यवसाय विभाग - सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी पदाची निवडसूची व प्रतिक्षासूची
4 महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, 1967 व अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नियमांत कालानुरुप सुधारणा करण्याबाबतचे जाहीर निवेदन.
5 भरपत्र - महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली संचलित या विद्यापीठाच्या अंतर्गत धुळे, जळगांव, बोरगांव आणि मोहोळ येथील कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील कार्यक्रम समन्वयक/वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व विषय विशेषज्ञ या पदाची दिनांक 10.07.2019 रोजी प्रसिध्द केलेली जाहिरात...
6 प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रात नोंदणीकृत संस्थांना सहाय्यक अनुदान
7 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात देणेबाबत.
8 स्वातंत्र्य दिनाचा 72 वा वर्धापन दिन समारंभ- दि. 15 ऑगस्ट, 2019.
9 मत्स्यव्यवसाय विभागसहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी परीक्षा- २०१९ उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचा निकाल
10 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात.
12345678910...