नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 अखिल भारतीय नागरी सेवा पॉवरलिफ्टींग, वेटलिफ्टींग व शरीरसौष्ठव स्पर्धा २०१७-१८
2 यशवंतराव चव्हाण स्मृती व्याख्यान- 2018.
3 महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी - 2017-18. (मराठी)
4 प्रतिनियुक्तीच्या पदांची जाहिरात देणेबाबत.
5 अवर सचिव संवर्गातून पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
6 आरोग्य संवाद
7 सचिवालय जिमखाना सभासदांकरीता दिनांक ९ मार्च २०१८ रोजी स्नेहसंमेलन व प्रितीभोजनाचे आयोजन करण्यात आले असून सर्व सभासदांना स्नेहसंमेलनाचे अगत्याचे आमंत्रण.
8 महाराष्ट्र स्थावर संपदा अपिल न्यायाधिकरणावर सदस्यांच्या नेमणुकीच्या मुलाखतीबाबतचा तपशील
9 वेटर / वाढपी पद भरतिसाठी स्पर्धा परीक्षा - 2018
10 अवर सचिव संवर्गातून पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत.
12345678910...