नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 सेवानिवृत्त सहायक कक्ष अधिकारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत
2 अखील भारतीय नागरी सेवा बुध्दीबळ स्पर्धा 2019-20
3 उत्कृष्ट पत्रकारीता पुरस्कार 2019 ची माहितीबाबत
4 प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याबाबत दिनांक 26 जानेवारी, 2020.
5 निवासी आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, नवी दिल्ली येथील आस्थापना विषयक कामाकरिता आणि कार्यालयातंर्गत असलेल्या महाराष्ट्र सदन या शासकीय अतिथीगृहातील गृहसज्जा / उपहारगृह व्यवस्थापन/ अतिथीगृह व्यवस्थापन या कामाकरिता अनुभव असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती.
6 सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पध्दतीवर नेमणूक करण्याकरिता जाहिरातीबाबत
7 महामंडळाच्या स्वमालकीची कफ परेड, कुलाबा येथील कासा ब्लॅका या अपार्टमेंटमधील सदनिका भाडयाने देणेबाबत
8 दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग पूर्व परीक्षा 2020 परीक्षेची जाहिरातीबाबत
9 बाल न्याय अधिनियमानुसार निवड समिती सदस्य पदासाठी नामांकने मागविणेबाबत
10 राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-2020 परीक्षेची जाहिरातीबाबत
123456