नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 41 व्या ग्रंथभेट योजनेतंर्गत निवड केलेल्या 416 ग्रंथांच्या यादीस काही सुचना / हरकती /आक्षेप असल्यास ते कळविणेबाबत.
2 पंतप्रधान पुरस्कार 2017 करिता अर्ज करण्याची मुदत दि. 1 जानेवारी, 2017 ते 25 जानेवारी, 2017
3 महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सव प्रवेशिका.
4 श्री बी.जी. देशमुख स्मृती व्याख्यान 2016-17.
5 शास्त्रीय व लोककला क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थाची नोंदणी.
6 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार - 2016 - माहिती पत्रक आणि अर्जाचा नमुना
7 प्रजासत्ताक दिन 2017 नवी दिल्ली चित्ररथ संचलन, नवी दिल्ली येथे सादर करावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाबाबत.
8 स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार 2016 नियमपुस्तिका व प्रवेशिका.
9 वित्त विभागाच्या रजा इत्यादी शासन निर्णयांची माहिती
10 मराठी व हिंदी भाषा परिक्षा.
12345678