नवीनतम संदेश

क्रमांकसंदेश
1 महाराष्ट्राचे राज्यपाल माननीय श्री. चे. विद्यासागर राव यांचे अभिभाषण
2 CPTP- 2 (2015) परिविक्षाधीन अधिकारी गट- अ तहसिलदार या पदावर वेतनवाढ मंजूर करण्याबाबत.
3 दिनांक 15 ऑगस्ट, 2017 रोजी स्वातंत्र दिनाचा 70 वा वर्धापन दिन समारंभ - सूचना
4 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सदस्य पदाची जाहिरात
5 जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्ष पदाची जाहिरात
6 महाराष्ट्र राज्य नाटय स्पर्धा व बालनाटय स्पर्धा प्रवेशिका.
7 ग्रामविकास विभागाच्या पद भरतीची जाहीरात
8 एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-4 प्रशिक्षणास रुजू होण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
9 एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-4 प्रशिक्षणास रुजू होण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
10 एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम - 4 प्रशिक्षणास रुजू होण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत.
12345678910